Fakta om solenergi

Solenergi är ett förnybart energislag där användningen ökar snabbt.

Den mängd energi som når jorden varje dag i form av solljus motsvarar omkring 15 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Om man kunde tillvarata bara en bråkdel av solenergin och omvandla den till el skulle man kunna lösa mycket av energiproblemen i världen. Solenergi är ett intermittent energislag – elproduktionen är ju beroende av att solen lyser. När den kombineras med energilagring och smarta programvarulösningar blir solenergin en tillförlitlig och ännu billigare energikälla.

Kostnaden för solenergiutrustning minskar

De senaste åren har kostnaden för solenergiutrustning minskat betydligt. Detta innebär att el från solceller är (eller snart kommer att bli) likvärdig med annan el från elnätet för kunderna i många europeiska länder och att små installationer för privatkunder redan är ekonomiskt lönsamma i dessa länder. Storskaliga solcellsinstallationer måste konkurrera med andra energislag på energimarknaden och är ofta subventionerade i Europa. Men i soliga regioner runt om i världen har storskalig solenergi blivit den billigaste energikällan och därmed billigare än el som produceras med fossila bränslen och vindkraftverk.

Eftersom produktionspriserna väntas fortsätta sjunka förväntas solenergi utgöra en stor del – i vissa områden i världen till och med den största delen – av vår framtida globala energiförsörjning.

Senast uppdaterad: 2017-05-29 09:18