Så fungerar solenergi

De tekniker som används för att omvandla solenergi till el och värme kan delas in i tre huvudgrupper: solceller, solvärmeenergi och solvärmefångare.

Solceller omvandlar solenergi till el

Solceller (även kallade fotovoltaiska celler) omvandlar solenergi till el genom den fotovoltaiska effekten. När solljuset träffar solcellens yta uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Varje enskild solcell ger endast en lågspänning på omkring 0,5 V, så därför kopplas solceller oftast samman i serier som kallas för solenergipaneler eller solenergimoduler. På så sätt ökas spänningen till en nivå som lämpar sig för kraftproduktion. Solceller används för energisystem i mindre skala, exempelvis för enskilda hushåll, men också för storskaliga installationer. Ett exempel på detta är den stora solenergiparken Parc Cynog som Vattenfall har byggt och driver i Storbritannien.

Läs mer

Solenergi inom Vattenfall

Solvärmeenergi: värme används för att producera el

Med solvärmeenergi används värme för att producera el. Denna teknik innebär att en större andel av energin från solljuset används än i en solcell. Processen innebär att solljuset koncentreras till en specifik punkt för att värmen ska bli så hög som möjligt. Solljusvärmen gör att vatten värms till ånga eller att olja hettas upp, vilket driver en värmecykel med en turbin som genererar el. Paraboliskt formade reflektorer har använts kommersiellt sedan slutet av 1980-talet och är fortfarande den vanligaste lösningen i dag. Denna teknik fungerar bara på platser där det är riktigt varmt och soligt, som i öknar och i södra Spanien.

Solvärmefångare omvandlar solenergi till värme

Solceller förväxlas ibland med solvärmefångare. Till skillnad från solceller fångar solvärmefångaren in solljus och omvandlar energin till värme. Denna värme transporteras sedan via vätska eller gas till en tank som är fylld med vatten. Det uppvärmda vattnet i tanken förs sedan in i uppvärmningssystemet i en byggnad, antingen direkt eller via en värmeväxlare. Solvärmefångare kan även användas för värmedriven kylning.

I Nederländerna driver Vattenfall en storskalig värmefångare som levererar tillräckligt med varmvatten för att man i 2 700 hushåll ska kunna duscha en miljon gånger.

Senast uppdaterad: 2016-07-18 11:03