Fakta om vindkraft

Vindkraft har inga bränslekostnader och är det snabbast växande energislaget inom EU.

Under de senaste 15 åren har vindkraft gått från att endast intressera några få investerare till att i dag attrahera stora investeringar inom hela EU. Den installerade vindkraftskapaciteten inom EU har ökat sexfaldigt – från 2,4 procent år 2000 till 15,6 procent år 2015. Den totala installerade vindkraftskapaciteten var i slutet av 2015 142 GW, vilket omfattar 11,4 procent av den totala elanvändningen inom EU.

Tyskland och Spanien störst på vindkraft i Europa

Tyskland och Spanien är de länder som använder mest vindkraft i Europa, räknat i installerad effekt. Vindkraften i dessa länder utgör en tredjedel respektive en sjättedel av vindkraften i Europa. Den globala ledaren är Kina, som har över en tredjedel av världens installerade vindkraftskapacitet.

Om man tittar på vindkraftens andel av den totala elproduktion är Danmark ett av världens största vindkraftsländer. 2015 producerades 42 procent av all el i Danmark av vindkraftverk, vilket innebar att landet slog sitt eget världsrekord på 39 procent från 2014.

Vind kräver reglerkraft

Vindturbiner kan bara producera el när det blåser lagom mycket. När vinden är för svag för elproduktion med vindkraft kan andra energislag användas som reglerkraft.

Att planera, inhämta tillstånd för och bygga en vindkraftspark är en lång process i de flesta europeiska länder. Ett projekt kan ta allt från 2 till 15 år från den inledande planeringen till byggstart, framför allt beroende på bygglovsprocessen.

Energitriangeln

I samhällets energiförsörjning måste man sträva efter balans mellan tre viktiga faktorer: konkurrenskraft, försörjningstrygghet samt miljö och klimat. Inget enskilt energislag är perfekt ur alla dessa tre synvinklar. Den här energitriangeln illustrerar för- och nackdelarna med vindkraft.

Klimat och miljö: Vindkraft är ett förnybart energislag som i stort sett inte släpper ut någon koldioxid alls under livscykeln. Vindturbiner påverkar dock det omgivande landskapet och ger upphov till buller som kan störa närboende.

Försörjningstrygghet: Vindresurser är förnybara, men vindkraften är beroende av att det blåser, och om det blåser för hårt måste elproduktionen stoppas tillfälligt. Nya vindkraftverk byggs därför främst i områden med tillförlitliga och förutsägbara vindförhållanden.

Konkurrenskraft: Vindkraft har inga bränslekostnader, men den totala kostnaden per producerad kilowattimme är hög på grund av stora investeringskostnader och behovet av investeringar i elnätet vid nya vindkraftsparker. I dag är användningen av vindkraft därför i hög grad beroende av stödsystem. För havsbaserade vindkraftsparker krävs tre gånger så höga investeringar som för landbaserade parker. Den tekniska utvecklingen och stigande priser på koldioxidutsläpp kommer att göra vindkraften mer konkurrenskraftig.

Senast uppdaterad: 2019-02-18 16:29