Energianvändningar

Slutanvändningen av energi kan delas in i fyra huvudsakliga sektorer: industri, transport, hushåll samt kommersiella och offentliga tjänster. 

Slutanvändarna köper el, gas och uppvärmning från detaljhandelsföretag, och har även avtal med de lokala distributionsföretag som äger de fysiska distributionssystemen.

Såväl hushåll som företag kan minska sina energikostnader betydligt genom att använda energi på ett smartare och mer effektivt sätt, och oftast krävs inga stora investeringar.

Smart energianvändning hemma

Många hushåll kan sänka sina energikostnader rejält genom att aktivt övervaka sin elförbrukning, använda mer energieffektiva apparater och förbättra isoleringen. Smarta mätare kan hjälpa hushållen att identifiera källor till energislöseri. Dessutom finns det olika lösningar för fjärrstyrning av uppvärmning, ventilation och belysning med hjälp av mobila enheter.

Solpaneler eller småskaliga vindturbiner kan också minska behovet av köpt el. Allt eftersom smarta elnät byggs kan allt fler traditionella konsumenter bli nettoelproducenter.

Energismart i hemmet

Energieffektivitet i näringslivet

Energikostnader är en stor utgiftspost i många företag. De flesta företag kan minska sin energianvändning med omkring 20 procent utan dyra investeringar. Ett första steg är att utvärdera hur energiförbrukningen ser ut i dag och att förbättra kunskapen om de huvudsakliga områden där energi används, som uppvärmning, vatten, ventilation och belysning. Detta kan göras med en enkel checklista, eller mer detaljerat med hjälp av smarta mätare som ständigt övervakar energiförbrukningen.

Utvärderingen kan sedan bli utgångspunkten för införandet av en långsiktig energistrategi som leder till minskad energiförbrukning, minskad miljöpåverkan och lägre kostnader.

Energieffektivisering

Senast uppdaterad: 2017-01-27 10:45