Fjärrkyla

Fjärrkyla innebär att kylt vatten transporteras till kontor och fabriker, vilket ger betydligt lägre koldioxidutsläpp än traditionell luftkonditionering.

Principerna för fjärrkyla liknar principerna för fjärrvärme. Kylkällan är vanligtvis kallt vatten som hämtas från djupa sjöar eller hav. Kallvatten hämtas från 30 till 45 meters djup och pumpas i en ständig cykel till produktionsanläggningarna, där transportvattnet kyls i fjärrkylnätets rörledningar.

Sjön påverkas inte

Därefter pumpas vattnet tillbaka ut i sjön där det snabbt återfår sin ursprungliga temperatur. Det innebär att sjöns naturliga tillstånd inte påverkas. Ny teknik gör det också möjligt att lagra kallvatten under jorden och att transportera vattnet till hushåll för kylning under sommaren.

På produktionsanläggningarna finns vanligtvis även kompressorkylmaskiner som ger extra kylning om sjövattnet inte räcker till. På så sätt ser man till att fjärrkylningen alltid fungerar.

Fjärrkyla minskar koldioxidutsläppen

I kylsystemen kan man även använda spillvärme från kraftvärmeverk eller från avfallsförbränning för att driva absorptionskylmaskiner för kylning under sommaren, vilket minskar elanvändningen betydligt. Genom att använda fjärrkyla kan man minska koldioxidutsläppen med upp till 75 procent jämfört med traditionell luftkonditionering.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:17