Om oss

Finansiell information

Vattenfalls resultat för 2017.

Läs rapporten (PDF 3 MB)

Ett ledande energiföretag

Vi är en av Europas största återförsäljare av värme och el och en av de största värmeproducenterna.

Vattenfall i korthet

Extra bolagsstämma

Vattenfall höll en extra bolagsstämma den 12 december.

Läs mer om extrastämman

Vår verksamhet

Vår elproduktion

När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan:

  • Produktion
  • Distribution
  • Försäljning

När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning.

Om vår elproduktion

Forskning och utveckling

Vattenfalls arbete med forskning och utveckling (FoU) bidrar till att utveckla morgondagens energisystem.

Målet med FoU-arbetet är att stödja omställningen till ett klimatneutralt, elektrifierat och kostnads- och resurseffektivt samhälle.

Om forskning och utveckling

Energihandel

Vi är ett av Europas ledande energihandelsföretag. 

Vi ger tillgång till alla relevanta råvarugrossistmarknader på ett tillförlitligt, ansvarstagande och flexibelt sätt.

Vårt uppdrag är att optimera och säkra företagets kraftverk och kundportföljer.

Vår grossist- och inköpsverksamhet

Marknader

Vattenfalls fokus ligger på tre huvudmarknader:

  • Norden
  • Tyskland
  • Nederländerna

På dessa marknader är vi en av de tre största aktörerna.

Våra marknader

Bolagsstyrning och viktiga siffror

Fakta och siffror helåret 2016

Nettoomsättning 152,7 miljarder SEK
Rörelseresultat -21,2 miljarder SEK
Underliggande rörelseresultat 21,7 miljarder SEK
Elproduktion 119,0 TWh
Antal anställda 19 935 FTE

Vattenfall i siffror

Bolagsstyrning

Årsstämma 2017

Vattenfall AB:s årsstämma hölls den 27 april.

Läs mer om årsstämman

Vårt engagemang

Sponsring

Långsiktigt engagemang och ansvarstagande är viktiga delar av vårt arbete med sponsring.

Vårt sponsringsprogram

Skidsport

Vi är stolta huvudsponsorer till Svenska Skidförbundet sedan mer än 20 år tillbaka.

Vårt engagemang inom skidsport

Lokal sponsring

Vi sponsrar Fallens dagar i Trollhättan och Älvkarleby samt Jokkmokks marknad.

Läs mer om lokal sponsring