Om oss

Årsstämma 2017

Vattenfall AB:s årsstämma direktsänds på torsdag den 27 april klockan 09.30.

Läs mer om årsstämman

Ett ledande energiföretag

Vi är en av Europas största elproducenter, och el, värme och gas är våra huvudprodukter.

Vattenfall i korthet

Vattenfalls historia

Vår historia började för över 100 år sedan med ombildningen av Trollhätte kanal.

Vår historia – den korta versionen

Vår verksamhet

Vår elproduktion

När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan:

  • Produktion
  • Distribution
  • Försäljning

När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning.

Om vår elproduktion

Forskning och utveckling

Vattenfalls arbete med forskning och utveckling (FoU) bidrar till att utveckla morgondagens energisystem.

Målet med FoU-arbetet är att stödja omställningen till ett klimatneutralt, elektrifierat och kostnads- och resurseffektivt samhälle.

Om forskning och utveckling

Energihandel

Vi är ett av Europas ledande energihandelsföretag. 

Vi ger tillgång till alla relevanta råvarugrossistmarknader på ett tillförlitligt, ansvarstagande och flexibelt sätt.

Vårt uppdrag är att optimera och säkra företagets kraftverk och kundportföljer.

Vår grossist- och inköpsverksamhet

Marknader

Vattenfalls fokus ligger på tre huvudmarknader:

  • Norden
  • Tyskland
  • Nederländerna

På dessa marknader är vi en av de tre största aktörerna.

Våra marknader

Bolagsstyrning och viktiga siffror

Fakta och siffror helåret 2016

Nettoomsättning 152,7 miljarder SEK
Rörelseresultat -21,2 miljarder SEK
Underliggande rörelseresultat 21,7 miljarder SEK
Elproduktion 119,0 TWh
Antal anställda 19 935 FTE

Vattenfall i siffror

Bolagsstyrning

Styrelsens arbete

Läs om styrelsens uppgifter och möten.

Styrelsens arbete

Vårt engagemang

Vår skidsponsring

Vi är stolta huvudsponsorer till Svenska Skidförbundet sedan mer än 20 år tillbaka.

Skidsponsring

Sajt för triathleter

Nu finns en sajt för träningssugna triathleter. Här får du handfasta tips och möjlighet att hitta träningskompisar.

Läs mer om triathlon

Vårt engagemang

Det är viktigt att ungdomar intresserar sig för naturvetenskap och teknik. I projektet Gnistan tänds många tankar och idéer.

Projektet Gnistan