Besök oss i Almedalen

Under Almedalsveckan 2018 kan du möta Vattenfall i Energihuset på Mellangatan 9, bakom Donners hotell. Våra seminarier äger rum den 2–4 juli. Seminarierna webbsänds live och kan även ses i efterhand.

 

 

Hitta till Energihuset

 

 

Mer om våra seminarier i Almedalen

Fossilfria inom en generation – hur går det?

Måndag 2 juli, 10.00–11.00

Vi har alla hört pratet om att klimatutsläppen måste minska. Men är det möjligt? Hur då? Och hur långt har vi kommit?

Vi berättar vad som redan är på gång och vad som skymtar längre fram. Kort och gott: vi visar planen för att Sverige på riktigt ska bli klimatneutralt år 2045, alltså om 27 år.

Upp

Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar

Måndag 2 juli, 11.15–12.15

Utsläppen från bilar och bussar ska ned med 70 procent till år 2030 så att vår miljö blir bättre. I våra städer kommer elektrifiering av transporter att få en ökad roll.

Men vilka konkreta åtgärder behövs? Hur går vi från ord till handling? Och hur kan nyttan värderas?

Upp

Staten och kapitalet – fossilfritt

Måndag 2 juli, 12.30–13.30

Om Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 måste den elintensiva industrin ställa om hela sin produktionskedja. Vilka ekonomiska utmaningar finns och hur kan de övervinnas? Hur kan kundernas efterfrågan på hållbar konsumtion omsättas i finansiering av investeringar? Och hur kan staten bidra?

Upp

AI – lättare liv men svårare val

Tisdag 3 juli, 09.15–10.00

Nya teknologier som maskininlärning och AI, Artificiell Intelligens, är redan här. För energikunder kan det ge nya möjligheter till bekvämlighet, miljönytta och kostnadsbesparing. Vilka legala och etiska frågor finns? Finns det någon gräns för AI – behövs den mänskliga kontakten?

Upp

Lev klimatsmart – se möjligheterna

Tisdag 3 juli, 10.30–11.30

Medvetenheten om klimatfrågan är hög – till och med hos våra barn. Hur hanterar vi vår oro? Och vad driver oss att agera?

Sveriges främsta skidatleter går från ord till handling för att minska sitt klimatavtryck. Vad gör de för att bli klimatsmartare? Och vilken roll har politiken?

Upp

Så blir Sverige Europas hetaste industriland

Tisdag 3 juli, 15.00–16.00

Med lågt elpris, god tillgång till förnybar el, stabila politiska förhållanden och ett gott innovationsklimat har Sverige unika förutsättningar för att bli ledande i att attrahera internationell energiintensiv industri. Vad behövs för att det ska hända?

Upp

Äkta tillväxt – i din egen själ

Onsdag 4 juli, 08.30–09.10

Mitt i alla Almedalsaktiviteter tar vi ett djupt, mentalt andetag och reflekterar kring grundläggande mänskliga frågor med ärkebiskopen. Vad gör människan med Skapelsen? Riskerar omtanke om nästan, människosyn och engagemang att ta stryk när så många pratar om förändring, effektivitet och BNP?

Upp

Elmarknaden – vem bryr sig?

Onsdag 4 juli, 10.00–11.00

Läser – och förstår – du din elräkning? Måste man vara ingenjör för att förstå hur elmarknaden fungerar? Och måste man förstå?

Kan man förenkla och göra som Spotify eller Netflix – fast avgift och fri tillgång? På detta seminarium diskuterar vi hur elmarknaden kan utvecklas framöver.

Upp

Är sopor sopor?

Onsdag 4 juli, 11.30–12.30

Sopor kan vara bra. En hel del kan användas på nytt, det skonar miljön. Andra sopor kan ge värme när de förbränns. Dagens teknik ger få utsläpp. Vi bidrar alla med sopor. Hur använder vi sopor smartast?

Upp

Solenergin får inte gå i moln

Onsdag 4 juli, 14.00–15.00
I samarbete med Svensk Solenergi

Solenergi är fantastisk, gratis och miljövänlig – och intresset växer bland allmänheten. Ambitionerna är att fler ska bli egenproducenter men då krävs långsiktiga förutsättningar – annars kan entusiasmen gå i moln. Kom och lyssna till ett lysande arrangemang!

Upp

Senast uppdaterad: 2018-05-16 14:51