Besök oss i Almedalen

Under Almedalsveckan 2018 kunde du möta Vattenfall i Energihuset på Mellangatan 9. Våra seminarier webbsändes live och kan även ses i efterhand.

 

Se seminarierna

Vattenfall i Almedalen 2018

Mer om våra seminarier i Almedalen

Fossilfria inom en generation – hur går det?

Måndag 2 juli, 10.00–11.00

Välkommen till seminariet Fossilfria inom en generation

Se seminariet i efterhand

Karin Bäckstrand

Vi har alla hört pratet om att klimatutsläppen måste minska. Men är det möjligt? Hur då? Och hur långt har vi kommit? Vad är på gång och vad skymtar längre fram? Kan Sverige på riktigt bli klimatneutralt år 2045, alltså om 27 år?

Medverkande:

 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet och ledamot Klimatpolitiska rådet (bilden)
 • Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket
 • Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall
 • Martin Vallstrand, tf chef strategisk planering, Vattenfall
 • Moderator: Willy Silberstein, fd journalist

Upp

Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar

Måndag 2 juli, 11.15–12.15

Välkommen till seminariet om ren stadsluft

Se seminariet i efterhand

Svante AxelssonUtsläppen från bilar och bussar ska ned med 70 procent till år 2030 så att vår miljö blir bättre. I våra städer kommer elektrifiering av transporter att få en ökad roll.

Men vilka konkreta åtgärder behövs? Hur går vi från ord till handling? Och hur kan nyttan värderas?

Medverkande:

 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige (bilden)
 • Anders Berger, ansvarig samhälls- och myndighetskontakter, AB Volvo
 • Anders S Carlsson, säljchef Electrification Products, ABB
 • Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden Västra Götaland
 • David Hellström, marknads- och försäljningschef, Göteborgs Energi
 • Anders Kärrberg, chef myndighetskontakter, Volvo Cars
 • Teres Lindberg, riksdagsledamot (S), Trafikutskottet
 • Magnus Lindén, energiförsörjningsexpert, Sweco
 • Måns Norlin, ansvarig innovationer och hållbar samhällsplanering, WSP
 • Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall
 • Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M), Stockholms läns landsting
 • Tove Winiger, politiskt ansvarig, Sveriges Åkeriföretag
 • Moderator: Willy Silberstein, fd journalist

Upp

Staten + kapitalet = fossilfritt

Måndag 2 juli, 12.30–13.30

Välkommen till seminariet Staten + kapitalet = fossilfritt

Se seminariet i efterhand

Per Bolund, Maria Malmer Stenergard

Om Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 måste den elintensiva industrin ställa om hela sin produktionskedja. Vilka ekonomiska utmaningar finns och hur kan de övervinnas? Hur kan kundernas efterfrågan på hållbar konsumtion omsättas i finansiering av investeringar? Och hur kan staten bidra?

Medverkande:

 • Per Bolund, finansmarknadsminister (MP) (övre bilden)
 • Erik Ljungberg, kommunikationsdirektör, Scania
 • Katya Nolvall, affärsområde för kapitalmarknaden, Swedbank
 • Martin Pei, teknisk direktör, SSAB
 • Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall
 • Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
 • Alexander Schenk, chef Stockholmskontoret, Europeiska investeringsbanken
 • Johan Sidenmark, VD, AMF
 • Maria Malmer Stenergard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson (M) (nedre bilden)
 • Moderator: Christopher Eckerberg, Vattenfall

Upp

AI – lättare liv men svårare val

Tisdag 3 juli, 09.15–10.00

Välkommen till seminariet om AI

Se seminariet i efterhand

Anna Felländer, Darja Isaksson

Nya teknologier som maskininlärning och AI, Artificiell Intelligens, är redan här. För energikunder kan det ge nya möjligheter till bekvämlighet, miljönytta och kostnadsbesparing. Vilka legala och etiska frågor finns? Finns det någon gräns för AI – behövs den mänskliga kontakten?

Medverkande:

 • Karl Bergman, chef forskning och utveckling, Vattenfall
 • Anna Felländer, medlem i regeringens digitaliseringsråd och senior rådgivare, Boston Consulting Group (övre bilden)
 • Darja Isaksson, medlem i regeringens innovationsråd, entreprenör, nyutnämnd GD, Vinnova (nedre bilden)
 • Moderator: Sofia Mankert, Vattenfall

Upp

Snö eller tö? Lev smart för klimatet

Tisdag 3 juli, 10.30–11.30

Se seminariet i efterhand

Tommy Eliasson Winter, Hanna LidströmHur går vi från ord till handling för att minska vårt klimatavtryck? Vad gör andra för att bli klimatsmartare? Vad kan vi konkret göra för att säkra klimatet för kommande generationer? Hur kan vi använda vår makt som konsumenter? Och vilken roll har politiken?

Medverkande:

 • Irene Bernald, PR & informationschef, Audi
 • Lars Ejeklint, klimatcoach, Vattenfall
 • Tommy Eliasson Winter, alpinchef, Alpina Skidförbundet (övre bilden)
 • Katarina Graffman, antropolog och författare, Inculture
 • Hanna Lidström, språkrör, Grön ungdom (nedre bilden)
 • Felix Monsén, alpin landslagsåkare, alpina landslaget
 • Victor Rundqvist, miljöpolitisk talesperson, CUF
 • Lovisa Sterner, livsstilsxpert, Ungdomsbarometern
 • Moderator: Karin Lepasoon, Vattenfall

Upp

Så blir Sverige Europas hetaste industriland

Tisdag 3 juli, 15.00–16.00

Välkommen till seminariet om Sverige som industriland

Se seminariet i efterhand

Jennie Nilsson, Ulla Sandborgh

Med lågt elpris, god tillgång till förnybar el, stabila politiska förhållanden och ett gott innovationsklimat har Sverige unika förutsättningar för att bli ledande i att attrahera internationell energiintensiv industri. Vad behövs för att det ska hända?

Medverkande:

 • Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva
 • Mats Gustavsson, energidirektör, Boliden
 • Magnus Hall, VD och koncernchef, Vattenfall
 • Jennie Nilsson, ordförande i näringsutskottet (S) (övre bilden)
 • Monica Nordlund, kommunikationsansvarig vattenkraft, moderator-sidekick, Vattenfall
 • Ulla Sandborgh, GD, Svenska Kraftnät (nedre bilden)
 • UIrika Cederskog Sundling, vice VD, Business Sweden, Invest
 • Christoffer Svanberg, marknadschef, Node Pole
 • Ishtar Touailat, innovationschef, Tieto
 • Moderator: Willy Silberstein, fd journalist

Upp

Äkta tillväxt – i din egen själ

Onsdag 4 juli, 08.30–09.10

Se seminariet i efterhand

Antje JackelénMitt i alla Almedalsaktiviteter tar vi ett djupt, mentalt andetag och reflekterar kring grundläggande mänskliga frågor med ärkebiskopen. Vad gör människan med Skapelsen? Riskerar omtanke om nästan, människosyn och engagemang att ta stryk när så många pratar om förändring, effektivitet och BNP?

Medverkande:

 • Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan (bilden)
 • Magnus Hall, VD och koncernchef, Vattenfall
 • Willy Silberstein, fd journalist

Upp

Elmarknaden – vem bryr sig?

Onsdag 4 juli, 10.00–11.00

Välkommen till seminariet om elmarknaden

Se seminariet i efterhand

Johanna Green, Anna Werner

Läser – och förstår – du din elräkning? Måste man vara ingenjör för att förstå hur elmarknaden fungerar? Och måste man förstå?

Kan man förenkla och göra som Spotify eller Netflix – fast avgift och fri tillgång? På detta seminarium diskuterar vi hur elmarknaden kan utvecklas framöver.

Medverkande:

 • Niclas Damsgaard, tf chef systemdivisionen, Svenska Kraftnät
 • Johanna Green, VD och strategisk rådgivare, Disrupt Synergies (övre bilden)
 • Marielle Lahti, projektledare smarta elnät och elmarknad, Forum för smarta elnät
 • Klaus Lindberg, VD, Alltid.se
 • Peter Takács, policyansvarig, Vattenfall
 • Jonas Stenbeck, Nordenchef konsumenter och småföretag, Vattenfall
 • Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, Villaägarnas Riksförbund (nedre bilden)
 • Moderator: Anna Borg, Vattenfall

Upp

Är sopor sopor?

Onsdag 4 juli, 11.30–12.30

Se seminariet i efterhand

Maria Gardfjell, Charlotta SzczepanowskiSopor kan vara bra. En hel del kan användas på nytt, det skonar miljön. Andra sopor kan ge värme när de förbränns. Dagens teknik ger få utsläpp. Vi bidrar alla med sopor. Hur använder vi sopor smartast?

Medverkande:

 • Malin Baltzar, ansvarig hållbara affärer, Stena Recycling
 • Elin Bergman, företagssamarbetsansvarig WWF och ordförande, CradleNet
 • Lina Bergström, VD, återvinningsindustrierna
 • Maria Gardfjell, kommunalråd Uppsala (MP) (övre bilden)
 • Nina Fall, vice hållbarhetschef, IKEA Sverige
 • Johan Siilakka, anläggningschef Uppsala värmeverk, Vattenfall
 • Jesper Skalberg Karlsson, riksdagsledamot (M), miljö- och jordbruksutskottet
 • Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen (nedre bilden)
 • Moderator: Annika Ramsköld, Vattenfall

Upp

El 24/7 – vad får det kosta?

Onsdag 4 juli, 13.00–13.30

Se seminariet i efterhand

Maria Sunér Fleming, Eva VitellVarför ska kunderna betala för ett uppgraderat elnät? Elnätet ska ju bara funka. Vilken roll har elnätet i samhällsutvecklingen? Vad förväntar sig företagen i Sverige att elnätet ska klara av idag och imorgon? Går det att inte bry sig?

Medverkande:

 • Maria Sunér Fleming, chef energi, infrastruktur och miljö, Svenskt Näringsliv (övre bilden)
 • Eva Vitell, marknadschef Eldistribution, Vattenfall (nedre bilden)

Upp

Solenergin får inte gå i moln

Onsdag 4 juli, 14.00–15.00
I samarbete med Svensk Solenergi

Se seminariet i efterhand

Sara Paulsson  Solenergi är fantastisk, gratis och miljövänlig – och intresset växer bland allmänheten. Ambitionerna är att fler ska bli egenproducenter men då krävs långsiktiga förutsättningar – annars kan entusiasmen gå i moln. Kom och lyssna till ett lysande arrangemang!

Medverkande:

 • Gunnar Caperius, senior sakkunnig (C)
 • Cecilia Katzeff, associerad professor, interaktion människa-dator, KTH
 • Johan Lindahl, talesperson, Svensk Solenergi
 • Tomas Lund, solcellsägare, Gotland
 • Karl Längberg, riksdagsledamot (S)
 • Sara Paulsson, chef public affairs Sverige, IKEA (bilden)
 • Jonas Stenbeck, Nordenchef konsumenter och småföretag, Vattenfall
 • Lennart Söder, solcellsägare och expert, KTH
 • Peter Takács, policyansvarig, Vattenfall
 • Moderator: Annika Ramsköld, Vattenfall

Upp

 

Hitta till Energihuset

Senast uppdaterad: 2018-07-05 14:44