Aktieägare och stämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.

Genom bolagsstämmans beslut om innehållet i bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhet. Tillämpningen av Statens ägarpolicy samt regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande beslutas vid bolagsstämman. I enlighet med statens ägarpolicy beslutas även bolagets ekonomiska mål av bolagsstämman.

Årsstämma i Vattenfall AB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Mer information om årsstämman finns i bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport för 2018 (PDF 540 kB)

Nästa årsstämma

Årsstämman år 2019 kommer att hållas den 11 april på huvudkontoret, Evenemangsgatan 13, Solna.

Vattenfalls årsstämma är öppen för allmänheten. Dessutom har riksdagsledamöter särskild rätt att närvara och ställa frågor. En inspelning från årsstämman kommer att finnas tillgänglig på corporate.vattenfall.se (under förutsättning att stämman godkänner sändningen).

Anmälan till årsstämman

Kallelse till årsstämman 2019 (PDF 79 kB)

Senaste årsstämma

Vattenfalls årsstämma 2018 hölls den 25 april på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Stämman var öppen för allmänheten.

Se årsstämman i efterhand

Protokoll från årsstämman (PDF 4 MB)

Ordförandens anförande (PDF 91 kB)

VD:s anförande (PDF 98 kB)

Presentation från årsstämman (PDF 975 kB)

Protokoll och presentationer från tidigare stämmor finns tillgängliga i bolagsstyrningsarkivet.

Bolagsstyrningsarkivet

Senast uppdaterad: 2019-03-25 15:32