Utdelningspolicy och ekonomiska mål

Vattenfalls utdelningspolicy och ekonomiska mål beslutas på bolagsstämma enligt statens ägarpolicy.

Det senaste beslutet fattades på en extra bolagsstämma den 12 december 2017.

Kapitalstruktur

Internt tillförda medel/justerad nettoskuld 22–27 procent.

Lönsamhetsmål

Avkastning på sysselsatt kapital på 8 procent.

Utdelningspolicy

Utdelningen ska uppgå till mellan 40 och 70 procent av resultat efter skatt.

Senast uppdaterad: 2017-12-12 15:50