Utbildning

Vattenfall Integrity Programme

Den koncernövergripande undervisningen i integritetsfrågor kallas Vattenfall Integrity Programme (VIP) och omfattar i synnerhet

  • konkurrensfrågor
  • mutor och korruption
  • intressekonflikter; och
  • insiderinformation.

Utbildningen innehåller information om de åtta principerna i uppförandekoden och fördelarna med Vattenfalls whistleblower-funktion. Den kommuniceras löpande.

Syftet med VIP är att höja medvetenheten, att säkerställa att Vattenfalls medarbetare förstår de integritetsnormer Vattenfall förväntar sig av dem och att säkerställa en gemensam kultur av regelefterlevnad.

Deltagande i VIP är obligatoriskt vart tredje år för högre chefer och för vissa andra medarbetare, särskilt för dem som har omfattande kontakter med konkurrenter.

Vid undervisningen uppkommer många frågor från deltagarna om integritet i allmänhet och det finns utrymme att diskutera dagliga arbetssituationer på djupet. Ytterligare vägledning erbjuds när det behövs. Frågor och dilemman utgör underlag för att förbättra utbildningen och utveckla vägledningen i relation till uppförandekoden.

Under 2017 utbildades fler än 700 personer inom Vattenfall genom VIP.

Läs mer om Vattenfalls integritetsorganisation

E-undervisning

Elektronisk undervisning via dator (e-undervisning) är tillgänglig både som förberedelse för VIP-undervisningen och för medarbetare som inte behöver genomgå det kompletta VIP. Det finns tre e-undervisningar inom integritetsområdet:

  • Konkurrensrätt, som förberedelse inför VIP-undervisningen.
  • Mutor och korruption. Denna utgör ett komplement till VIP. Den är obligatorisk för högre chefer och för vissa andra medarbetare, särskilt för dem som har omfattande kontakter med konkurrenter och för dem som arbetar inom vissa speciella avdelningar.
  • Övningsverktyget för uppförandekoden. Detta består av ett antal dilemman och beskriver verkliga situationer där uppförandekoden blir aktuell.
Senast uppdaterad: 2018-03-28 10:59