Whistleblowing

Vad

Uppgiftslämnande via whistleblowing är en procedur som införts frivilligt av Vattenfall och som tillåter medarbetare, konsulter, uppdragstagare och leverantörer att rapportera allvarliga oegentligheter inom Vattenfall. Whistleblowing-rapporter kan lämnas till en av Vattenfalls externa ombudsmän, som ett komplement till de interna rapporteringsvägarna.

Varför

Det är av stor betydelse för Vattenfall att skydda företaget, medarbetare, leverantörer, kunder, miljön och samhället som helhet mot allvarliga oegentligheter som kan utföras av Vattenfall eller Vattenfalls medarbetare (däribland tillfälligt anställda). Om allvarliga oegentligheter kan upptäckas på ett tidigt stadium, har Vattenfall en bättre möjlighet att förebygga riskerna och begränsa skadorna. Det är till fördel inte bara för Vattenfall utan också för dess medarbetare och andra intressenter.

Vattenfall har därför infört en möjlighet för medarbetare, konsulter, uppdragstagare och leverantörer att rapportera allvarliga oegentligheter. Genom att rapportera till den externa ombudsmannen har de möjlighet att förbli anonyma.

När den kan användas

Externa intressenter (samarbetspartners, leverantörer, agenter, kunder etc.) kan rapportera en allvarlig oegentlighet till en av de externa ombudsmännen (se kontaktuppgifter nedan) eller direkt till Vattenfalls internrevisionsavdelning.

Vattenfalls internrevisionsavdelning

Vattenfall uppmuntrar alla medarbetare att först och främst rapportera ett brott mot lag eller mot Vattenfalls uppförandekod internt. Rapport kan lämnas till chefen, till en nationell integritetssamordnare eller till internrevisionsavdelningen.

Medarbetare som av någon anledning inte vill rapportera ett allvarligt brott internt kan kontakta någon av de externa ombudsmännen inom whistleblowing-funktionen. Ombudsmännen är erfarna externa jurister som är oberoende av Vattenfallkoncernen. De ska agera i enlighet med sitt professionella omdöme.

Sekretess

Rapportering till ombudsmännen ger möjligheten att förbli anonym. Personuppgifter och annan information som en ombudsman får från en uppgiftslämnare hanteras strikt konfidentiellt fram tills dess uppgiftslämnaren medger att ombudsmannen överför hela eller delar av informationen till ombudsmannens kontaktperson på Vattenfall.

Det är förbjudet för att försöka fastställa identiteten hos uppgiftslämnaren i ett whistleblowing-ärende.

Översikt över Vattenfalls externa ombudsmän

Land och advokatbyrå Telefonnummer

Sverige
Advokatfirman Delphi

+46 8 677 55 30

peter.nordbeck@delphi.se

Tyskland
Fachanwälte für Strafrecht am Potsdamer Platz mbB
Dr. Rainer Frank

+ 49 30 318685-44
ombudsmann@FS-PP.de

Nederländerna
Sachse Advocatuur

+31 (0)6 54 798 218
hans@sachse.nl

Storbritannien
Advokatfirman Delphi

+46 8 677 55 30

peter.nordbeck@delphi.se

Danmark
Nyborg & Rørdam

+45 33 38 70 26

csi@nrlaw.dk

Finland
Eversheds Asianajotoimisto Oy

+358 106 84 16 01

Polen
Magnusson

+48 22 257 83 00

artur.swirtun@magnussonlaw.com

Senast uppdaterad: 2018-08-30 13:31