Styrelsen

Enligt Vattenfalls bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter utan suppleanter, till den del styrelsen utses av bolagsstämman. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman, som även ska utse styrelseordföranden.

Vattenfalls styrelse består av nio av årsstämman utsedda ledamöter. Ingen person från koncernledningen ingår i styrelsen. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse tre ledamöter och tre suppleanter och har utnyttjat denna rättighet. Styrelseledamöternas närvaro under 2016 framgår av bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport för 2016 (PDF 600 kB)

Läs mer om styrelsens arbete

Vattenfalls organisationsschema

Vattenfalls koncernledning

Styrelseledamöter

Lars G Nordström

Styrelseordförande Läs mer om Lars G Nordström

Fredrik Arp

Ledamot Läs mer om Fredrik Arp

Håkan Erixon

Ledamot Läs mer om Håkan Erixon

Jenny Lahrin

Ledamot Läs mer om Jenny Lahrin

Åsa Söderström Jerring

Ledamot Läs mer om Åsa Söderström Jerring

Viktoria Bergman

Ledamot Läs mer om Viktoria Bergman

Tomas Kåberger

Ledamot Läs mer om Tomas Kåberger

Hilde Tonne

Ledamot Läs mer om Hilde Tonne

Fredrik Rystedt

Ledamot Läs mer om Fredrik Rystedt

Johnny Bernhardsson

Arbetstagarrepresentant, ledamot Läs mer om Johnny Bernhardsson

Ronny Ekwall

Arbetstagarrepresentant, ledamot Läs mer om Ronny Ekwall

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant, ledamot Läs mer om Rolf Ohlsson

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant Läs mer om Christer Gustafsson

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant, suppleant Läs mer om Jeanette Regin

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant, suppleant Läs mer om Robert Lönnqvist
Senast uppdaterad: 2017-04-28 15:07