Styrelsen

Styrelsen väljs av årsstämman.

Enligt Vattenfalls bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman, som även ska utse styrelseordföranden.

Ingen person från koncernledningen ingår i styrelsen. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse tre ledamöter och tre suppleanter och har utnyttjat denna rättighet. Styrelseledamöternas närvaro under 2018 framgår av bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport för 2018 (PDF 540 kB)

Styrelseledamöter

Lars G Nordström

Styrelseordförande Läs mer om Lars G Nordström

Fredrik Arp

Ledamot Läs mer om Fredrik Arp

Håkan Erixon

Ledamot Läs mer om Håkan Erixon

Jenny Lahrin

Ledamot Läs mer om Jenny Lahrin

Åsa Söderström Winberg

Ledamot Läs mer om Åsa Söderström Winberg

Viktoria Bergman

Ledamot Läs mer om Viktoria Bergman

Tomas Kåberger

Ledamot Läs mer om Tomas Kåberger

Fredrik Rystedt

Ledamot Läs mer om Fredrik Rystedt

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant, ledamot Läs mer om Rolf Ohlsson

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant, ledamot Läs mer om Jeanette Regin

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant, ledamot Läs mer om Robert Lönnqvist

Johnny Bernhardsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant Läs mer om Johnny Bernhardsson

Lennart Bengtsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant Läs mer om Lennart Bengtsson

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant Läs mer om Christer Gustafsson
Senast uppdaterad: 2019-03-20 10:09