Åsa Söderström Jerring
Ledamot

Namn: Åsa Söderström Jerring
Född: 1957
Vald: 2013

Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Scanmast AB och Delete Oy.

Styrelseledamot i JM AB, OEM International AB, Nordic Home Improvement AB, Balco Group AB och ELU Konsult.

Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Tidigare befattningar

VD Sweco Theorells AB (2001–2006)

VD Ballast Väst AB (1997–2001)

Marknadschef NCC Industri (1994–1997) och informationschef NCC Bygg AB (1991–1993)

Senast uppdaterad: 2016-09-23 11:18