Åsa Söderström Winberg
Ledamot

Namn: Åsa Söderström Winberg
Född: 1957
Vald: 2013

Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Delete Oy och Scanmast AB.

Styrelseledamot i JM AB, Fibo AS, OEM International AB, Nordic Home Improvement AB och Balco Group AB.

Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Tidigare befattningar

VD Sweco Theorells AB (2001–2006).

VD Ballast Väst AB (1997–2001).

Marknadschef NCC Industri (1994–1997) och informationschef NCC Bygg AB (1991–1993).

Senast uppdaterad: 2018-02-27 11:11