Fredrik Rystedt
Ledamot

Namn: Fredrik Rystedt
Född: 1963
Vald: 2017

Ledamot i revisionsutskottet.

Vice VD och finansdirektör, Essity Aktiebolag (publ).

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Vinda International Holdings Limited.

Tidigare befattningar

Vice VD och finansdirektör samt Sverigechef på Nordea (2008–2012).

Vice VD och finansdirektör Electrolux Group (2001–2008).

Finansdirektör (2000–2001) och chef för affärsutveckling (1998–1999) Sapa Group.

Olika befattningar inom Electrolux Group (1989–1998), däribland chef för förvärvsavdelningen (1996–1998), direktör för förvärvsavdelningen (1995–1996) samt VD för Svensk Inkassoservice, ett finansbolag inom Electrolux (1992–1994).

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:52