Jenny Lahrin
Ledamot

Namn: Jenny Lahrin
Född: 1971
Vald: 2013

Ledamot i revisionsutskottet.

Förvaltare och biträdande enhetschef vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet.

Utbildning

Jur kand, Executive MBA.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i AB Göta kanalbolag.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot i SOS Alarm Sverige AB (2015–2016). 

Styrelseledamot i Swedavia AB (2012–2015).

Styrelseledamot i RISE Research Institutes of Sweden AB (2012–2013).

Affärsjurist på Enheten för statligt ägande, Näringsdepartementet/Finansdepartementet (2008–2012).

Chefsjurist på Veolia Transport Northern Europe AB (2003–2008) och advokat (2001–2002).

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:59