Jenny Lahrin
Ledamot

Namn: Jenny Lahrin
Född: 1971
Vald: 2013

Ledamot i revisionsutskottet.

Förvaltare vid Enheten för statlig bolagsförvaltning på Näringsdepartementet.

Utbildning

Jur kand, Executive MBA.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i AB Göta kanalbolag och SOS Alarm Sverige AB.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot i Swedavia AB (2012–2015)

Styrelseledamot i RISE Research Institutes of Sweden AB (2012–2013)

Affärsjurist på Enheten för statligt ägande, Näringsdepartementet/Finansdepartementet (2008–2012)

Chefsjurist på Veolia Transport Northern Europe AB (2003–2008) och advokat (2001–2002)

Senast uppdaterad: 2017-02-10 09:05