Johnny Bernhardsson
Arbetstagarrepresentant, suppleant

Namn: Johnny Bernhardsson
Född: 1952
Vald: 1995

Arbetstagarledamot för Unionen.

Anställd på Vattenfall sedan 1970, för närvarande inom Human Resource Service på Vattenfall Business Services.

Utbildning

Ingenjörsutbildning kompletterad med ekonomistudier.

Andra uppdrag

Ordförande för European Works Council.

Senast uppdaterad: 2018-04-25 12:56