Lars G Nordström
Styrelseordförande

  

Namn: Lars G Nordström
Född: 1943
Vald: 2011

Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning

Studier i juridik.

Andra uppdrag

Ordförande för Finsk-svenska handelskammaren.

Vice ordförande i Nordea Bank.

Styrelseledamot i Viking Line Abp, Svensk-amerikanska handelskammaren och SNS.

Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Hederskonsul för Finland i Sverige.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot i TeliaSonera (2006–2010).

Styrelseordförande för Kungliga Operan (2005–2009).

VD och koncernchef för Posten Norden AB (2008–2011).

Olika ledande befattningar på Nordea Bank (1993–2007), däribland som VD och koncernchef (2002–2007).

Olika befattningar på Skandinaviska Enskilda Banken (1970–1993), däribland som vice VD (1989–1993).

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:51