Robert Lönnqvist
Arbetstagarrepresentant, ledamot

Namn: Robert Lönnqvist
Född: 1979
Vald: 2017

Arbetstagarledamot för Seko, facket för service och kommunikation.

Anställd på Vattenfall sedan 2007, för närvarande som projektledare inom Vattenfall Services Nordic AB.

Utbildning

Treårigt gymnasium elinstallation. Vidareutbildning inom projektledning, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Andra uppdrag

Ledamot för European Works Council.

Förbundsuppdrag inom Seko.

Senast uppdaterad: 2018-04-25 12:56