Rolf Ohlsson
Arbetstagarrepresentant, ledamot

Namn: Rolf Ohlsson
Född: 1961
Vald: 2017

Arbetstagarledamot för Akademikerrådet vid Vattenfall.

Ledamot i revisionsutskottet.

Anställd på Forsmarks Kraftgrupp AB sedan 1998, för närvarande som heltidsfacklig förtroendeman.

Utbildning

Civilingenjör maskinteknik, KTH.

Andra uppdrag

Arbetstagarrepresentant i Forsmarks Kraftgrupp AB:s styrelse.

Ordförande för Akademikerrådet i Vattenfall.

Senast uppdaterad: 2018-04-26 12:03