Tillsättning av styrelse

För företag helägda av svenska staten tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess.

Dessa principer framgår av statens ägarpolicy och ersätter Kodens regler för beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer.

Näringsdepartementet koordinerar

Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av näringsdepartementet. Bestämmelserna om nominering av styrelse framgår av statens ägarpolicy.

Statens ägarpolicy

Senast uppdaterad: 2016-03-23 08:15