Tomas Kåberger
Ledamot

Namn: Tomas Kåberger
Född: 1961
Vald: 2015

Ledamot i revisionsutskottet.

Professor, Chalmers tekniska högskola, Industriell energipolicy.

Utbildning

Civilingenjör, teknisk fysik.

Tekn dr, fysisk resursteori.

Docent, miljövetenskap.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo.

Vice ordförande, Skogsstyrelsen.

Styrelseledamot i Sustainable Energy Angels AB.

Senior rådgivare, GEIDCO, Beijing.

Tidigare befattningar

Generaldirektör, Energimyndigheten (2008–2011).

Professor, Lunds universitet, Internationella hållbara energisystem (2006–2008).

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:55