Tomas Kåberger
Ledamot

Namn: Tomas Kåberger
Född: 1961
Vald: 2015

Ledamot i revisionsutskottet.

Docent, miljövetenskap.

Professor, Chalmers University of Technology, Industriell energi-policy.

Utbildning

Civilingenjör, teknisk fysik.

Tekn dr, fysisk resursteori.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo.

Vice ordförande Skogsstyrelsen.

Styrelseledamot i Innoventum AB.

Tidigare befattningar

Generaldirektör, Energimyndigheten (2008–2011)

Professor, Lunds universitet, Internationella hållbara energisystem (2006–2008)

Senast uppdaterad: 2017-02-10 09:37