Finansiell information

Januari–mars 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 4 % till 40 064 MSEK (41 619)
  • Det underliggande rörelseresultatet1 var oförändrat på 8 341 MSEK (8 300)
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 6 024 MSEK (10 199)
  • Periodens resultat uppgick till 3 782 MSEK (6 820)
  • Elproduktionen uppgick till 36,6 TWh (34,5)

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Mer information om rapporten

Information om rapporten

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.

Mer finansiell information

På corporate.vattenfall.com hittar du mer finansiell information på engelska.

Finansiell information (på engelska)

Vattenfalls analysverktyg (på engelska)

Senast uppdaterad: 2017-04-28 09:03