Finansiell information

Finansiell utveckling, januari–december 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 3 % till 135 295 MSEK (139 208).
  • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade till 23 323 MSEK (21 697).
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 18 644 MSEK (1 337).
  • Årets resultat uppgick till 9 571 MSEK (-2 171).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2 000 MSEK, motsvarande 24 % av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Finansiell utveckling, oktober–december 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 2 % till 38 456 MSEK (37 796).
  • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade till 7 311 MSEK (7 095).
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 6 018 MSEK (-2 841).
  • Periodens resultat uppgick till 2 881 MSEK (-3 960).


1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 36 för definitioner av Alternativa nyckeltal.

Mer information om rapporten

Information om rapporten

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.

Mer finansiell information

På corporate.vattenfall.com hittar du mer finansiell information på engelska.

Finansiell information (på engelska)

Vattenfalls analysverktyg (på engelska)

Senast uppdaterad: 2018-02-07 08:01