Finansiell information

Januari–juni 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 3 % till 69 413 MSEK (71 666)
  • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade till 13 197 (12 001)
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 10 453 MSEK (1 927)
  • Periodens resultat uppgick till 5 901 MSEK (1 002)
  • Elproduktionen uppgick till 64,9 TWh (61,1)

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Mer information om rapporten

Information om rapporten

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.

Mer finansiell information

På corporate.vattenfall.com hittar du mer finansiell information på engelska.

Finansiell information (på engelska)

Vattenfalls analysverktyg (på engelska)

Senast uppdaterad: 2017-07-21 09:01