Finansiell information

Finansiell utveckling, januari–september 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 12 % (7 % exklusive valutaeffekter) till 108 776 MSEK (96 772).
  • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 15 256 MSEK (15 991).
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 13 430 MSEK (12 605).
  • Periodens resultat uppgick till 8 907 MSEK (6 675).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 38 för definitioner av Alternativa nyckeltal.

Mer information om rapporten

Information om rapporten

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.

Mer finansiell information

På corporate.vattenfall.com hittar du mer finansiell information på engelska.

Finansiell information (på engelska)

Vattenfalls analysverktyg (på engelska)

Senast uppdaterad: 2018-10-30 08:01