Finansiell information

Finansiell utveckling, januari–juni 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 10 % (6 % exklusive valutaeffekter) till 76 286 MSEK (69 418).
  • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 13 129 MSEK (13 234).
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 9 750 MSEK (10 490).
  • Periodens resultat uppgick till 7 125 MSEK (5 926).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 38 för definitioner av Alternativa nyckeltal.

Mer information om rapporten

Information om rapporten

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.

Mer finansiell information

På corporate.vattenfall.com hittar du mer finansiell information på engelska.

Finansiell information (på engelska)

Vattenfalls analysverktyg (på engelska)

Senast uppdaterad: 2018-07-20 08:01