Finansiell information

Finansiell utveckling, januari–mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 11 % till 44 328 MSEK (40 112).
  • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade till 9 359 MSEK (8 408).
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 6 975 MSEK (6 091).
  • Periodens resultat uppgick till 4 158 MSEK (3 829).
  • Årsstämman beslutade om en utdelning på 2 000 MSEK, för räkenskapsåret 2017.

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 38 för definitioner av Alternativa nyckeltal.

Mer information om rapporten

Information om rapporten

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.

Mer finansiell information

På corporate.vattenfall.com hittar du mer finansiell information på engelska.

Finansiell information (på engelska)

Vattenfalls analysverktyg (på engelska)

Senast uppdaterad: 2018-04-26 08:01