Finansiell information

Januari–september 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 5 % till 96 839 MSEK (101 412).
  • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade till 16 012 (14 602).
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 12 626 MSEK (4 178).
  • Periodens resultat uppgick till 6 690 MSEK (1 790).
  • Elproduktionen uppgick till 92,2 TWh (86,3).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 34 för definitioner av Alternativa nyckeltal.

Mer information om rapporten

Information om rapporten

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.

Mer finansiell information

På corporate.vattenfall.com hittar du mer finansiell information på engelska.

Finansiell information (på engelska)

Vattenfalls analysverktyg (på engelska)

Senast uppdaterad: 2017-10-27 09:02