Finansiell information

Finansiell utveckling, januari–december 2018

    • Nettoomsättningen ökade med 16 % (11 % exklusive valutaeffekter) till 156 824 MSEK (135 114).
    • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 19 883 MSEK (23 203).
    • Rörelseresultatet1 uppgick till 17 619 MSEK (18 524).
    • Årets resultat uppgick till 12 007 MSEK (9 484).
    • Styrelsen föreslår en utdelning om 2 000 MSEK, motsvarande 20 % av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 40 för definitioner av Alternativa nyckeltal.

Mer information om rapporten

Information om rapporten

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.

Mer finansiell information

På corporate.vattenfall.com hittar du mer finansiell information på engelska.

Finansiell information (på engelska)

Vattenfalls analysverktyg (på engelska)

Senast uppdaterad: 2019-02-07 08:02