Bokslutskommuniké för 2017

Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg kommenterar resultatet för 2017.

7 februari 2018

Finansiell utveckling januari–december 2017

 • Nettoomsättningen minskade med 3 % till 135 295 MSEK (139 208).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 23 323 MSEK (21 697).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18 644 MSEK (1 337).
 • Årets resultat uppgick till 9 571 MSEK (-2 171).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2 000 MSEK, motsvarande 24 % av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Finansiell utveckling oktober–december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 2 % till 38 456 MSEK (37 796).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 7 311 MSEK (7 095).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6 018 MSEK (-2 841).
 • Periodens resultat uppgick till 2 881 MSEK (-3 960).

Viktiga händelser januari–december 2017

 • Ökad kundbas med över 360 000 kontrakt samt expansion av decentraliserade lösningar.
 • Fullt idrifttagande av den havsbaserade vindkraftsparken Sandbank och den landbaserade vindkraftsparken Pen y Cymoedd.
 • Utfasning av koleldad elproduktion till naturgas i Berlin.
 • Framsteg i samarbeten för minskade koldioxidutsläpp, t ex HYBRIT – för fossilfri stålproduktion.
 • Stark produktion inom den nordiska vatten- och kärnkraften samt investeringsbeslut för oberoende härdkylning i reaktorerna Ringhals 3 och 4.
 • Fortsatta investeringar för en förbättrad kvalitet i elnäten.
 • Utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon.
 • Stärkt närvaro i Storbritannien genom förvärv av iSupplyEnergy och marknadsinträde för Distribution.

Presskonferens

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterade resultatet vid en presskonferens som hölls på Vattenfalls huvudkontor i Solna.

Inspelning från presskonferensen (på engelska)

För mer information, kontakta

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Vattenfalls Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Senast uppdaterad: 2018-02-07 10:34