Delårsrapport för januari–juni 2017

Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Stefan Dohler kommenterar rapporten för första halvåret 2017.

21 juli 2017

Finansiell utveckling

 • Nettoomsättningen minskade med 3 % till 69 413 MSEK (71 666)
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 13 197 (12 001)
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 453 MSEK (1 927)
 • Periodens resultat uppgick till 5 901 MSEK (1 002)
 • Elproduktionen uppgick till 64,9 TWh (61,1)

Viktiga händelser

 • Fortsatt kundtillväxt med över 110 000 kontrakt.
 • Stärkt närvaro i Storbritannien genom förvärvet av iSupplyEnergy.
 • Tillväxt inom förnybar energi: Pen y Cymoedd (228 MW) och Ray (54 MW) i full drift samt investeringsbeslut för Slufterdam (29 MW).
 • Vidare åtgärder för att bli fossilfria inom en generation: Samarbeten i Sverige för fossilfria industriprocesser, utfasning av brunkol i Berlin och investeringsbeslut för en klimatsmartare värmeproduktion.
 • Positiv utveckling inom tysk kärnkraftsverksamhet.
 • Fortsatt fokus på en effektiv drift och kostnadsbesparingar genom att ingå nya samarbeten gällande outsourcing av tjänster.

Presskonferens

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Stefan Dohler presenterade resultatet vid en presskonferens som hölls på Vattenfalls huvudkontor i Solna.

Inspelad version av presskonferensen (på engelska)

För mer information, kontakta

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Vattenfalls Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Senast uppdaterad: 2017-07-21 11:41