Delårsrapport för januari-september 2017

Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Stefan Dohler kommenterar delårsrapporten.

27 oktober 2017

Finansiell utveckling januari–september 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 5 % till 96 839 MSEK (101 412).
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 16 012 (14 602).
  • Rörelseresultatet uppgick till 12 626 MSEK (4 178).
  • Periodens resultat uppgick till 6 690 MSEK (1 790).
  • Elproduktionen uppgick till 92,2 TWh (86,3).

Viktiga händelser juli–september 2017

  • Tillväxt inom landbaserad vindkraft med investeringsbeslut för Wieringermeer (180 MW) och förvärv av ett angränsande projekt (115 MW).
  • Förbättrad tillgänglighet inom kärnkraft och slutförande av årliga revisioner.
  • Lansering av ett effektiviseringsprogram för stabs- och stödfunktioner (med ett mål om kostnadsbesparingar på 2 miljarder SEK till 2020).
  • Drivande i omställningen till elfordon genom EV100-initiativet.
  • Lansering av klimatsmarta energilösningar, InHouse (SE), Haus-Strom (DE) och leasing av solenergilösningar (DE, NL).

Presskonferens

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Stefan Dohler presenterade resultatet vid en presskonferens som hölls på Vattenfalls huvudkontor i Solna.

Inspelad version av presskonferensen (på engelska)

För mer information, kontakta

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51

eller

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com


Vattenfalls Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Senast uppdaterad: 2017-10-27 11:37