Delårsrapport för januari-september 2018

Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2018.

30 oktober 2018

Finansiell utveckling, januari–september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 12 % (7 % exklusive valutaeffekter) till 108 776 MSEK (96 772).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 15 256 MSEK (15 991).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 430 MSEK (12 605).
 • Periodens resultat uppgick till 8 907 MSEK (6 675).

Finansiell utveckling, juli–september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 19 % (12 % exklusive valutaeffekter) till 32 489 MSEK (27 354).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 2 127 MSEK (2 757).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 680 MSEK (2 115).
 • Periodens resultat uppgick till 1 782 MSEK (749).

Viktiga händelser, juli–september 2018

 • Ökad elproduktion som en följd av högre tillgänglighet inom kärnkraften.
 • Invigning av European Offshore Wind Deployment Centre (97 MW) i Aberdeen, Skottland
 • Elhandelsavtal med Novo Nordisk och Novozymes om leverans av förnybar el från vindkraftsparken Kriegers Flak.
 • Energiköpsavtal om köp av förnybar el och kraftbalansering för Aquila Capitals vindkraftspark Kråktorpet i Sverige.
 • Nya partnerskap för laddlösningar i Nederländerna och Sverige.
 • Halvering av koldioxidutsläpp i Berlin tre år tidigare än utlovat.
 • Beslut från regeringen om ny lagstiftning kring elnätsföretagens intäktsramar från år 2020.

Presskonferens

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterade resultatet vid en presskonferens som hölls på Vattenfalls huvudkontor i Solna.

Inspelad version av presskonferensen (på engelska)

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations Nordic and Corporate, mobil 070-261 30 84

eller

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfall
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Senast uppdaterad: 2018-10-30 11:21