Finansiella rapporter

Läs Vattenfalls finansiella rapporter, inklusive senaste kvartalsrapporten och års- och hållbarhetsredovisningen.

2017

2016

2015

2014

Senast uppdaterad: 2017-07-21 09:01