För leverantörer

Vattenfalls vision är att vara ett av de ledande företagen när det gäller utveckling av miljömässigt hållbar energiproduktion. För att uppnå detta måste vi se till att all verksamhet inom koncernen bedrivs så effektivt som möjligt. 

För Vattenfall innebär det att vi ska vara en prioriterad samarbetspartner för våra leverantörer samtidigt som vi strävar mot att uppfylla vår vision och våra mål.

Översikt över våra aktiviteter

Vi strävar efter att alltid leverera mervärde till vår ägare och våra kunder, med hjälp av effektiva och ansvarstagande inköpsprocesser. Vattenfalls leverantörer är viktiga intressenter som är avgörande för vår framgång.

Vattenfall köper varje år varor och tjänster för flera miljarder euro. Bland de varor och tjänster som vi köper in finns allt från bränsle till våra produktionsanläggningar till arbeten och tjänster som läggs ut på entreprenad, och allt från storskaliga investeringar i till exempel turbiner till kontorsmaterial och IT-lösningar.

Att bygga upp en god relation

Våra leverantörer är viktiga delar av vår värdekedja. Vi har undertecknat FN:s Global Compact och tillämpar dess grundläggande principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och kampen mot korruption. För oss är detta ett viktigt sätt att visa att vi tar ansvar genom hela värdekedjan och därmed även för våra leverantörer.

Vår uppförandekod för leverantörer bygger på FN:s Global Compact-principer. Det är en självklarhet för oss att kräva att även våra leverantörer accepterar och efterlever dessa principer. Uppförandekoden för leverantörer ska fungera som en plattform för arbetet med att säkra hållbara och tillitsfulla relationer mellan Vattenfall och våra leverantörer.

Syftet med uppförandekoden för leverantörer är att skapa medvetenhet hos och inspirera leverantörerna att bli bättre ur hållbarhetssynpunkt, och att i sin tur påverka sina underleverantörer.

Information om Vattenfalls svenska upphandlingar finns i e-Avrop.

Vattenfalls samtliga offentliga upphandlingar finns på TED (Tenders Electronic Daily).

Senast uppdaterad: 2017-10-17 15:24