Leverantörsregistrering i Vattenfall Supplier Bank

Vattenfall utvärderar och håller reda på leverantörer via vårt system för leverantörsregistrering, Vattenfall Supplier Bank (VSB). 

VSB administreras av vår tjänsteleverantör Achilles och består av Nivå 1 (grundläggande webbregistrering) och Nivå 2 (kvalificeringssystem). Vi använder VSB för att alltid ha tillgång till aktuell information om leverantörerna och för att övervaka och kontrollera hur leverantörer uppfyller Vattenfalls krav vad gäller hållbarhet och arbetsmiljö.

Hur registrerar jag mitt företag i Vattenfall Supplier Bank?

Registrering på nivå 1

För registrering på nivå 1 ska leverantören fylla i ett kort formulär med grundläggande information, exempelvis produkt- eller tjänstekategorier, försäljningsområde och kontaktuppgifter. Registrering på nivå 1 i VSB är obligatorisk för alla leverantörer som deltar i upphandlingar som rör kontrakt med ett beräknat värde ≥ 400 000 euro och alla leverantörer som tillhandahåller tjänster som är relaterade till den svenska medbestämmandelagen § 38.

Alla övriga leverantörer kan använda registrering på nivå 1 för att bli synliga för samtliga Vattenfall-inköpare. Registreringen är kostnadsfri för leverantörer.

Registrering på nivå 2

Nivå 2 kräver att leverantören fyller i ett utökat formulär.
VSB-registrering på nivå 2 är obligatorisk för alla leverantörer från högriskländer, oavsett upphandlings-/kontraktsvärde, och för alla leverantörer som deltar i EU-upphandlingar via VSB.

Större bild av processen

* Riskklassificering - länder (PDF 57 kB)

Minimikrav på alla Vattenfalls leverantörer

Alla Vattenfalls leverantörer måste stå bakom de 10 principerna i FN:s Global Compact samt följa rekommendationerna i Vattenfalls uppförandekod för leverantörer.

FN:s Global Compact

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer (PDF 460 kB)

Senast uppdaterad: 2018-02-27 08:18