Vattenfall miljardsatsar i Uppsala för att minska koldioxidutsläppen

Vattenfall ersätter torv och olja i Uppsala med förnybara biobränslen. Planen är att investera totalt 3 miljarder närmaste sexårsperioden i klimatförbättrande åtgärder vilket inkluderar upphandling av ett nytt värmeverk.

Vi inbjuder nu potentiella tillverkare, med erfarenhet av att bygga motsvarande anläggningar, till en informell dialog där vi kommer att presentera projektet och diskutera olika tekniska lösningar för hur det nya värmeverket kan byggas på det mest optimala sättet.

Tillverkare, som är intresserade av att lämna offert för det kompletta projektet, eller delar av det, kan mejla kontaktuppgifter till:

Ingvar Winbo
Ingvar.Winbo@vattenfall.com 

Fakta

  • Under 2013 började Vattenfall att projektera ett kraftvärmeverk som ersättning för den äldsta värmepannan som behöver fasas ut. Uppsala kommun engagerades i beslutet. Anläggningen planerades på kommunens mark invid Vattenfalls anläggning och en arkitekttävling genomfördes.

  • Under 2015 beslutades att uppföra den nya anläggningen på Vattenfalls egen tomt. Under denna tid sjönk elpriset betydligt, till en nivå där den tidigare planerade investeringen i en elgenerator inte längre än lönsam.

  • För den fortsatta projekteringen har Vattenfall övervägt och analyserat olika alternativ till ett nytt kraftvärmeverk. Den bästa lösningen, i dagens marknadsläge, är att bygga ett värmeverk som längre fram kan kompletteras med en effektiv elturbin.

  • Den 18 maj fattade Vattenfalls koncernledning beslut om projektets nya inriktning. De övriga investeringarna kommer att kommuniceras löpande under 2016. Definitivt investeringsbeslut förväntas under 2018 med målet att det nya värmeverket ska tas i drift under 2021.

 

Senast uppdaterad: 2016-06-23 13:38