Koncernledningen

VD i Vattenfall AB, som också är koncernchef, är ansvarig för den dagliga verksamheten av bolaget.

Koncernchefen har utsett beslutsorgan för styrningen av koncernen och fattar beslut självständigt eller med stöd av dessa beslutsorgan.

Det viktigaste av dessa beslutsorgan är koncernledningen (EGM).

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning och beslutar – inom ramen för koncernchefens mandat från bolagsstyrelsen – i frågor av betydelse för koncernen.

Koncernledningens medlemmar

Magnus Hall

VD och koncernchef Läs mer om Magnus Hall

Anna Borg

Finansdirektör Läs mer om Anna Borg

Tuomo Hatakka

Chef Business Area Heat Läs mer om Tuomo Hatakka

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare Läs mer om Anne Gynnerstedt

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation Läs mer om Torbjörn Wahlborg

Kerstin Ahlfont

Chef Human Resources Läs mer om Kerstin Ahlfont

Gunnar Groebler

Chef Business Area Wind Läs mer om Gunnar Groebler

Martijn Hagens

Chef Business Area Customers & Solutions Läs mer om Martijn Hagens

Andreas Regnell

Chef Strategic Development Läs mer om Andreas Regnell

Karin Lepasoon

Kommunikationsdirektör Läs mer om Karin Lepasoon

Niek den Hollander

Chef Business Area Markets Läs mer om Niek den Hollander
Senast uppdaterad: 2017-11-01 07:46