Andreas Regnell
Chef Strategic Development

Namn: Andreas Regnell
Född: 1966

Anställd i Vattenfall sedan 2010.

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Svevia AB, Northvolt AB och Hybrit AB.

Tidigare befattningar

Chef för Nordic Business Strategy, Vattenfall (2014–2015).

Chef för Strategy and Sustainability, Vattenfall (2010–2013).

Senior Partner och Managing Director, Managing Partner i nordiska regionen, The Boston Consulting Group (1992–2010).

Analytiker och Account Manager, Citibank (1989–1992).

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:41