Andreas Regnell
Chef Strategic Development

Namn: Andreas Regnell
Född: 1966

Chef för Strategic Development sedan 1 april 2015.

Utbildning

Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar

Chef för Nordic Business Strategy, Vattenfall (2014–2015).

Chef för Strategy and Sustainability, Vattenfall (2010–2013).

Senior Partner och Managing Director, Managing Partner i Nordiska Regionen, The Boston Consulting Group (1992–2010).

Analytiker och Account Manager, Citibank (1989–1992).

Senast uppdaterad: 2015-04-01 08:02