Andreas Regnell
Chef Strategic Development

Namn: Andreas Regnell
Född: 1966
Vald: 1 april 2015

Utbildning

Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar

Chef för Nordic Business Strategy, Vattenfall (2014–2015)

Chef för Strategy and Sustainability, Vattenfall (2010–2013)

Senior Partner och Managing Director, Managing Partner i Nordiska Regionen, The Boston Consulting Group (1992–2010)

Analytiker och Account Manager, Citibank (1989–1992)

Senast uppdaterad: 2015-04-01 08:02