Anne Gynnerstedt
Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Namn: Anne Gynnerstedt
Född: 1957

Anställd i Vattenfall sedan 2012.

Utbildning

Jur. kand.

Andra uppdrag

Styrelseledamot Swedish Space Corporation.

Tidigare befattningar

Chefsjurist, styrelsens sekreterare och medlem av koncernledningen på Saab AB (2004–2012).

Chefsjurist och medlem av ledningsgruppen på Riksgälden (2002–2004).

Bolagsjurist på SAS (1987–2002).

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:54