Anne Gynnerstedt
Chefsjurist, Chef för SF Legal och CEO Office

Namn: Anne Gynnerstedt
Född: 1957

Chefsjurist, Chef för SF Legal och CEO Office sedan 9 januari 2012.

Utbildning

Jur.kand-examen vid Stockholms universitet.

Utbildning i internationell rätt och konkurrensrätt.

Uppsats rörande internationellt skiljeförfarande, Försvarshögskolan, Solbacka (2005).

Studier i franska språket, historia och litteratur vid Sorbonne, Paris.

Tidigare befattningar

Chefsjurist, styrelsens sekreterare samt medlem av koncernledningen på SAAB AB (2004–2012).

Chefsjurist och medlem av ledningsgruppen på Riksgälden med huvudansvar för juristavdelningen, riskavdelningen samt back office (2002–2004).

Bolagsjurist Corporate Legal Scandinavian Airlines System, SAS (1990–2002).

Chefsjurist SAS Cargo (1987–1990).

Management trainee och kreditansvarig internationella krediter på f.d. PK Banken, inklusive tjänst vid PK International (Luxemburg) S.A. (1985–1987).

Notariemeritering Västerås tingsrätt och Länsrätten i Stockholm (1983–1985).

Senast uppdaterad: 2013-10-31 09:33