Karin Lepasoon
Kommunikationsdirektör

Namn: Karin Lepasoon
Född: 1968

Anställd i Vattenfall sedan 2016.

Utbildning

Jur. kand., Master (LL.M) i EU-rätt.

Tidigare befattningar

Chef för kommunikation, hållbarhet och HR hos Nordic Capital (2015–2016).

Vice VD och medlem i koncernledningen (ordinarie medlem sedan 2008), Skanska (2006–2015).

Vice President Group Communications, Gambro (1999–2006).

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:37