Kerstin Ahlfont
Chef Human Resources

Namn: Kerstin Ahlfont
Född: 1971

Anställd i Vattenfall sedan 1995.

Utbildning

Civilingenjör.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från Vattenfall genom olika chefsbefattningar inom Finans i BU Heat Nordic, BG Pan Europe, BD Production och Region Norden samt som tillförordnad chef för Human Resources.

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:55