Kerstin Ahlfont
Chef Human Resources

Namn: Kerstin Ahlfont
Född: 1971
Vald: 1 april 2015

Utbildning

Civilingenjörsexamen, KTH, Stockholm.

Tidigare befattningar

Finanschef, Vattenfall AB Region Nordic (2014–2015)

Ansvarig för Project Management Office (PMO), Vattenfall AB BD Production (2013–2014)

Chef Controlling, Asset Management & Performance Improvement Vattenfall AB BD Production (2012–2013)

Tillförordnad HR-direktör, Vattenfall AB (2011–2012)

Ansvarig för Project Management Office (PMO), Vattenfall AB CEO office (2010–2011)

Finanschef, Vattenfall AB Business Group Pan Europe (2009–2010)

Chef ekonomiavdelningen, Vattenfall AB Heat Nordic (2008–2009)

Chef projektavdelning, Vattenfall AB Heat Nordic (2005–2008)

Business controller, Vattenfall AB Heat Nordic (2001–2005)

Produktspecialist/produktägare, Vattenfall AB Energy Market (1999–2000)

Projektledare, Vattenfall Energisystem AB (1998)

Konsult, Vattenfall Energisystem AB (1996–1998)

Trainee, Vattenfall AB (1995–1996)

Senast uppdaterad: 2015-04-01 08:00