Magnus Hall
VD och koncernchef

Namn: Magnus Hall
Född: 1959

VD och koncernchef sedan 2014.

Utbildning

Fulbright Scholarship Georgetown University, USA, MBA-kurser.

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola.

Andra uppdrag

Ordförande i NTM AB.

Under 2016 hade Magnus Hall inte några väsentliga aktieinnehav i företag med vilka Vattenfall har affärsförbindelser.

Tidigare befattningar

VD och koncernchef i skogsindustrikoncernen Holmen.

Senast uppdaterad: 2017-02-10 09:46