Magnus Hall
VD och koncernchef

Namn: Magnus Hall
Född: 1959

Anställd i Vattenfall sedan 2014.

Utbildning

Civilingenjör.

Andra uppdrag

Ordförande i NTM AB och vice ordförande i Eurelectric.

Tidigare befattningar

VD och koncernchef i skogsindustrikoncernen Holmen.

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:36