Martijn Hagens
Chef Business Area Customers & Solutions

Namn: Martijn Hagens
Född: 1971

Anställd i Vattenfall sedan 2003.

Utbildning

Civilingenjör, Industriell ekonomi.

Andra uppdrag

Chief Operating Officer, Nuon Nederländerna.

Tidigare befattningar

Anställd hos Nuon/Vattenfall sedan 2003.

Chef för Heat Continental/UK, Vattenfall (2014–2015).

Chef för Customer Service, Vattenfall (2011–2013).

Chef för Customer Care Centre, Nuon (2008–2010).

Programchef Unbundling, Nuon (2006–2007).

Nuon Consultancy Group & Lean Competence Center, Nuon (2005–2006).

Chef för Customer Care B2B, Nuon (2003–2004).

Managementkonsult, Accenture (1996–2002).

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:45