Stefan Dohler
Finansdirektör

Namn: Stefan Dohler
Född: 1966
Vald: 1 april 2012

Senior Vice President, Chief Financial Officer.

Utbildning

MSc Aerospace Engineering.

MBA.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i GASAG.

Tidigare befattningar

Anställd hos Vattenfall (HEW) sedan 1998

Chef Business Area Markets (2012–2016)

Vice President Finance, Business Division Production (2011–2012)

Chef för nätverksamhet, Vattenfall Europe AG. VD för Distribution and Transmission System Operators (2008–2010)

Senast uppdaterad: 2017-02-10 10:01