Torbjörn Wahlborg
Chef Business Area Generation

Namn: Torbjörn Wahlborg
Född: 1962

Chef för Business Area Generation sedan 1 april 2015.

Utbildning

Civilingenjörsexamen, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och Energiföretagen Sverige.

Styrelseordförande för Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) AB.

Tidigare befattningar

Anställd hos Vattenfall sedan 1990.

Chef för Business Region Nordic (2014–2015).

Chef för Business Division Nuclear (2012–2013).

Chef för Business Division Distribution and Sales (2010–2012).

Chef för Business Group Nordic (2010).

Befattningar inom Vattenfalls polska verksamhet 1997–2010, som landschef (2008–2009).

Senast uppdaterad: 2017-02-10 10:14