Torbjörn Wahlborg
Chef Business Area Generation

Namn: Torbjörn Wahlborg
Född: 1962

Anställd i Vattenfall sedan 1990.

Utbildning

Civilingenjör.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och Energiföretagen Sverige.

Styrelseordförande för Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) AB.

Tidigare befattningar

Chef för Business Region Nordic (2014–2015).

Chef för Business Division Nuclear (2012–2013).

Chef för Business Division Distribution and Sales (2010–2012).

Chef för Business Group Nordic (2010).

Befattningar inom Vattenfalls polska verksamhet (1997–2010), landschef (2008–2009).

Senast uppdaterad: 2017-12-22 13:56