Framtiden är fossilfri

På Vattenfall finns vi till för att hjälpa alla våra kunder att få tillgång till energi som är allt mer klimatsmart och fri från fossila bränslen inom en generation.

Vad det betyder för Vattenfall

Vindkraft fortsätter sin utbyggnad både till havs och på land på alla Vattenfalls marknader.

Vattenkraft fortsätter att spela en viktig roll som en storskalig, flexibel och förnybar energikälla.

Energilagringssystem såsom batterier och pumpkraftverk hanterar utmaningarna med förnybar och väderberoende energi som vindkraft och solenergi.

Solenergi kommer att spela en allt större roll i det framtida energisystemet med både små­- och storskaliga installationer.

Elektrifiering av vägar och transporter kommer att bidra till betydligt lägre koldioxidutsläpp och buller i städerna.

Den moderna staden är en utsläppsfri miljö med hållbara värmelösningar, solceller på taken, ett säkert och flexibelt elnät och elfordon på gatorna.

Kärnkraft fortsätter att spela en viktig roll för Sverige tills den tas ur drift på 2040-talet. Den är en klimatneutral och kostnadseffektiv energikälla för att tillgodose basbehovet av el.

Elektrifieringen av stål-, cement- och kemiindustrin samt raffinaderier har potential att avsevärt minska koldioxidutsläppen från industriprocesser.

Fossila bränslen kommer att fasas ut inom en generation och vi fortsätter på vägen mot en fullständig utfasning av kol i vår värmeverksamhet till 2030.

Digitalisering möjliggör utvecklingen av bättre kunderbjudanden samt effektivare verksamhet och förvaltning av tillgångar.

Nya arbetssätt hjälper oss att förbättra interaktionen med våra kunder och stärker riskhanteringen och effektiviteten i den operativa verksamheten, vilket bidrar till högre värdeskapande och tillväxt.

Läs mer: Ett fossilfritt liv inom en generation

Senast uppdaterad: 2018-05-04 08:31