Vår verksamhet

Vattenfall har verksamhet inom alla delar av energivärdekedjan: från inköp till försäljning. 

All vår verksamhet bedrivs i syfte att åstadkomma en marknadsmässig avkastning samtidigt som vi ska vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

Vår verksamhet i korthet:

  • Inom el och värme arbetar vi med produktion, distribution och försäljning
  • Inom gas arbetar vi med försäljning
  • Dessutom bedriver vi energihandel

Våra huvudsakliga marknader är Norden, Tyskland och Nederländerna.

Energislag

Vår verksamhet baseras på följande energislag:

Forskning och utveckling

Syftet med vår forskning och utveckling (FoU) är att identifiera, utveckla och säkerställa införandet av tekniska lösningar som ger mervärde och stödjer företagets strategiska behov.

Vi bedriver forskning och utveckling inom olika teknikområden, som vindkraft, vattenkraft, e-mobility, smarta elnät, fjärrvärme och biomassa.
Läs mer om hur vi arbetar med FoU

Senast uppdaterad: 2016-10-03 08:59