Distribution

Vattenfallkoncernens elnätsbolag distribuerar el till såväl industrikunder som privatkunder. Vi har 3,2 miljoner elnätkunder i Sverige och Tyskland och har startat en ny enhet för att bygga upp en distributionsverksamhet i Storbritannien.

Högkvalitativ elförsörjning utan avbrott är självklart oerhört viktigt för alla våra kunder. Vattenfall Eldistribution AB är den största eldistributören i Sverige och Vattenfalls koncernbolag Stromnetz Berlin GmbH är en av de större eldistributörerna i Tyskland med ansvar för eldistributionen i Berlin.

Koncernbolagen Vattenfall Eldistribution AB, Västerbergslagens Elnät AB och Gotlands Elnät AB äger och driver elnät i västra, mellersta och norra Sverige. I Tyskland äger och driver koncernbolaget Stromnetz Berlin GmbH elnätet i Berlin. Vattenfall Networks Limited är vår brittiska affärsverksamhet för att äga och driva nybyggda mikronät för privat-, företags- och industrikunder.

Juridiskt och funktionellt avskild verksamhet

Eldistribution är en reglerad monopolverksamhet. Elen distribueras till slutkunderna via regionala och lokala elnät. Vattenfalls dotterbolag är några av många elnätsägare på marknaden.

De företag inom Vattenfallkoncernen som bedriver nätverksamhet är till sin organisation och sitt beslutsfattande oberoende av de företag inom Vattenfallkoncernen som bedriver produktion av eller handel med el. Organisationsmässigt rapporterar distributionsverksamheten direkt till Vattenfalls koncernchef.

Hållbara energilösningar till våra kunder

Distributionsverksamheten handlar om att distribuera el för vardagen. Vattenfall Eldistribution AB:s mål är att vara det ledande elnätsbolaget på sina marknader. Ambitionen är att vara en effektiv eldistributör med en leveranskvalitet som möter kundernas förväntningar, och skapa förutsättningar för hållbara energilösningar.

Omfattande utveckling av smarta elnät

Energiförsörjning med bra leveranskvalitet är ett grundläggande krav från alla elnätskunder, och såväl Vattenfall Eldistribution AB som Stromnetz Berlin GmbH investerar årligen stora stora summor för att förbättra leveranskvaliteten. Stora investeringar behövs för att möta ett ökat kapacitetsbehov från nya och växande företag, ansluta nya bostadsområden och för att möjliggöra utbyggnad av ny infrastruktur. Som en del i moderniseringen av elnätet installerar vi ny automatiserad teknik för bättre kommunikation, övervakning och styrning av elnätet.

Den ökande tillgången på el från förnybara energislag (framför allt vindkraft) och kundernas behov av mer och bättre information om sin elförbrukning driver på utvecklingen av smarta elnät. Vi bedriver ett omfattande utvecklingsarbete inom smarta elnät parallellt med omfattande moderniserings- och utbyggnadsprojekt i det befintliga elnätet för att möta nya behov hos våra kunder och nya krav från myndigheter.

Senast uppdaterad: 2017-11-07 15:42