Vattenfall Eldistribution AB bygger framtidens elnät

Vårt elnät blir aldrig färdigt. Det måste hela tiden underhållas, utvecklas och hänga med sin tid. Därför investerar vi på Vattenfall Eldistribution AB 4 miljarder per år i vårt elnät.

Vi isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar, vi breddar ledningsgator och investerar i modern övervakningsteknik. Allt för färre strömavbrott.

Läs mer

www.vattenfalleldistribution.se

Senast uppdaterad: 2016-09-20 13:49