Fjärrvärme

Vår fjärrvärmeverksamhet omfattar hela värdekedjan: produktion, distribution och försäljning.

Vi eldar dygnet runt för att värma vatten. Energin ger värme till våra kunder, som är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, villaägare, industrier och offentliga lokaler.

Se om vi finns på din ort

Skonsammare för miljön

Det är bättre för miljön att ha en skorsten med effektiv rening och små utsläpp, än många små skorstenar utan rening. Huvuddelen av våra bränslen är förnyelsebara eller spillvärme från industrier. Vi investerar i nya anläggningar för att ytterligare minska de fossila bränslena.

Senast uppdaterad: 2018-11-14 08:12