Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett bra sätt att värma byggnader. Det är enkelt, tryggt och prisvärt.

Vi eldar dygnet runt för att värma vatten. Energin ger värme till bostäder, företag och annan verksamhet. I kraftvärmeverket producerar vi både el och värme.

Se om vi finns på din ort

Prisvärt

Fjärrvärme är inte bara bekvämt och miljöanpassat utan även ekonomiskt fördelaktigt jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Anslutningskostnaden är en investering med lång teknisk livslängd och utrustningen sköter sig själv. Uppstår ett avbrott i leveransen åtgärdar vi snabbt felet. Våra anläggningar är bemannade dygnet runt.

Skonsammare för miljön

Det är bättre för miljön att ha en skorsten med effektiv rening och små utsläpp, än många små skorstenar utan rening. Huvuddelen av våra bränslen är förnyelsebara eller spillvärme från industrier. Vi investerar i nya anläggningar för att ytterligare minska de fossila bränslena.

Senast uppdaterad: 2017-07-06 08:53