Försäljning

Vattenfall levererar smarta lösningar för varje kunds energibehov – oavsett om kunden är ett privat hushåll, ett stort företag eller en hel stad. 

Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland och Nederländerna.

Försäljningsverksamheten ingår i rörelsesegmentet Distribution and Sales, som står för drygt en fjärdedel av Vattenfalls underliggande resultat.

Smarta energilösningar

Vattenfall levererar energilösningar för vardagen, vilket innebär att vi erbjuder kunderna smarta energitjänster och möjligheter att agera mer miljömedvetet. Vi säljer el, gas, värme och kyla och erbjuder dessutom paketlösningar på vissa marknader som innefattar:

  • laddningsstationer för elbilar
  • försäljning och installation av solceller
  • försäljning av energismarta produkter
  • energirådgivning
  • lösningar för energieffektivisering

Vår ambition är att erbjuda största möjliga mervärde till varje kund i form av avtal, tjänster, miljöprofil och tilläggstjänster. Vattenfall erbjuder ett flertal olika produkter och lösningar inom el, värme och energirelaterade produkter som; olika elkontrakt (till exempel elavtal med rörligt pris eller fastprisavtal på 1, 2 eller 3 år), solceller, värmepumpar, Smart Plugs (styrutrustning för elprodukter) och Energy Watch (mäter elkonsumtion).

Tjänster för energieffektivisering blir en allt viktigare del av det vi erbjuder våra kunder. De ständiga förändringarna i energilandskapet kräver att vi kontinuerligt anpassar våra erbjudanden för att möta kundernas behov.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 11:35