Våra produkter

Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och naturgas. Dessutom erbjuder vi smarta energilösningar för miljontals företag, städer och hushåll.

Inom el och värme arbetar vi inom alla delar av värdekedjan, som produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom erbjuder vi lösningar för decentraliserad produktion och smarta bostäder.

Lösningar för framtiden

På energimarknaden pågår en omställning från centraliserad produktion till allt mer lokal produktion. Allt fler företag och hushåll kommer att producera egen energi med hjälp av solpaneler, gasdrivna generatorer, andelar i små vindkraftverk, värmepumpar och så vidare.

Vattenfall är aktivt på denna växande marknad genom att erbjuda tjänster, produkter, lösningar, finansiering och partnerskap. Dessutom anpassar vi våra tillgångar efter de nya omständigheterna, till exempel genom att fokusera på sådant som reglerkraft, energilagring och virtuell energistyrning.

Vattenfall har ett stort utbud av eltjänster:

 • Vi hjälper våra kunder att hantera sina specifika energibehov på ett effektivt sätt.
 • Vi skapar tjänstepaket så att företagskunder kan kombinera inköp av el med energilösningar och drifts- och underhållstjänster för att öka sin effektivitet, sänka sina kostnader och minska sin miljöpåverkan.
 • För våra hushållskunder erbjuder vi lösningar som de kan använda för att följa och minska sin energiförbrukning och styra olika apparater i sina allt smartare bostäder.
 • Vi erbjuder en mängd olika värmetjänster, däribland underhåll av och service på uppvärmningsanläggningar och andra hushållsinstallationer.
 • Vi hjälper våra kunder att själva producera energi och värme och erbjuder avtal som innebär att Vattenfall köper eventuella överskott.

Unik systemintegration för städer

För våra kunder i städer erbjuder vi unika möjligheter till systemintegration. Vi möter de klimatutmaningar som städerna står inför genom proaktiva partnersamarbeten och genom att koppla samman befintliga produkter, som till exempel

 • fjärrvärme
 • kyla
 • decentraliserad energiproduktion (värmepumpar)
 • övervakning av energiefterfrågan (visualisering)
 • laddningslösningar för elfordon.

Hållbara städer (på engelska)

El

Vi producerar el från olika energikällor: kärnkraft, vatten, kol, biomassa, gas, sol och vind. Vi är den ledande elproducenten i Norden och en av Europas fem största elproducenter. Vårt mål är att våra koldioxidutsläpp ska minska till 65 miljoner ton per år senast 2020.

Elproduktion

Små och stora kunder

Vi levererar el till såväl grossistmarknaden som detaljmarknaden. På grossistmarknaden handlar vi med våra råvaruprodukter. Denna marknad är regionalt indelad, med olika priser i olika områden. På detaljmarknaden kan hushålls-, företags- och industrikunder välja mellan en mängd olika fasta, variabla och skräddarsydda prisalternativ för våra olika energikällor.

Vårt utbud inom el

Gas

Vattenfall har drygt 2 miljoner gaskunder, och år 2016 levererade vi 53,1 TWh gas till dem. Vår gasverksamhet är koncentrerad till Nederländerna där vi är ledande på marknaden.

Naturgas är ett flexibelt bränsle som lämpar sig väl för användning som reglerkraft för varierande elproduktion från förnybara energislag som vind- och solkraft.

Vattenfalls naturgasproduktion

Värme

Vattenfall producerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla i Sverige, Finland, Tyskland och Nederländerna. Dessutom producerar vi värme i Danmark. Våra värmekunder är privata hushåll samt offentliga och privata industrier, och vår verksamhet är nära integrerad i de städer där vi verkar.

Vårt utbud inom värme

Säker och tillförlitlig fjärrvärme

Vår huvudprodukt är fjärrvärme. Det är en enkel, säker, bekväm och tillförlitlig typ av uppvärmning med låg miljöpåverkan. Fjärrvärme produceras ofta i kombination med elproduktion, vilket minskar miljöpåverkan.

De bränslen som används för fjärrvärme är huvudsakligen

 • olika typer av biomassa
 • avfallsförbränning
 • stenkol, brunkol och torv
 • naturgas.
Senast uppdaterad: 2017-09-07 13:38