Din expert på energioptimering och energihandel i Europa

Business Area Markets är det kommersiella centrumet för Vattenfalls grossist- och inköpsverksamhet. All tillgångsoptimering och all handel är centraliserad till dessa enheter. 

Vi anses allmänt vara ett av Europas ledande energihandelsföretag. Vi ger tillgång till alla relevanta råvarugrossistmarknader på ett tillförlitligt, ansvarstagande och flexibelt sätt.

Vårt uppdrag är att optimera och säkra företagets kraftverk och kundportföljer. Vi säljer den el som produceras vid Vattenfalls kraftverk och köper el åt våra kunder på den europeiska elgrossistmarknaden.

Vi hanterar också inköp av fossila bränslen, biomassa och utsläppsrätter åt Vattenfall och tredje part, och vi optimerar och hanterar risker och flexibla tillgångar i Vattenfalls bränsleportfölj.

Dessutom skapar vi mervärde genom att ägna oss åt egen handel.

Tillgång till energiråvarumarknader

Vi bedriver handel i Norden, Kontinentaleuropa, centrala Östeuropa och Storbritannien, och dessutom handlar vi med globala råvaror över hela världen. Vi erbjuder tillgång till alla relevanta energiråvarumarknader.

Vattenfalls team för energihandel och tillgångsoptimering består av över 670 högt kvalificerade medarbetare. Vårt gemensamma mål är att hantera risker på ett effektivt sätt och att optimera portföljvärden för att maximera lönsamheten för Vattenfall och våra kunder.

Vi bedriver verksamhet i fem länder i Europa, vilket gör att vi alltid är nära våra marknader och våra affärspartner.

Våra huvudaktiviteter:

  • Vi optimerar och säkrar Vattenfalls kraftverk och kundportföljer.
  • Vi bedriver handel med fysiska och finansiella energiråvaror.
  • Vi hanterar inköp av bränslen och utsläppsrätter.
  • Vi erbjuder transaktioner och avtal som skräddarsys efter våra affärspartners behov.


Kontakta oss om ditt företag vill ha hjälp med riskhantering och portföljförvaltning.

Senast uppdaterad: 2017-06-14 16:09