Vår elproduktion

Vattenfalls energimix återspeglar de energislag som är tillgängliga i de länder där vi är verksamma. Inom ramen för denna mix försöker vi hela tiden göra verksamheten renare, säkrare och mer effektiv.

Vårt arbete baseras på politiska och samhälleliga förväntningar samt på direktivet från vår ägare. I ägardirektivet anges klart och tydligt att Vattenfall ska vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

Vindkraft

Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa, och spelar en viktig roll i strävan efter att uppnå EU:s klimatmål. Vattenfall är en av de största aktörerna i Europa inom utveckling och drift av vindkraft. Vi ska fortsätta att expandera inom vindkraft på våra marknader.

Läs mer om vår vindkraftsverksamhet

Biomassa

Biomassa är ett förnybart energislag som kan användas för att producera värme och generera elektricitet, och som kan spela en viktig roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från befintliga kolkraftverk i Europa.

Läs mer om vår biomassaverksamhet

Vatten

Vattenfall har sekellånga traditioner av vattenkraftsverksamhet, och vi äger och driver över 100 vattenkraftverk. Vi är en av Europas största operatörer inom vattenkraft och vi avser att utforska de tillväxtmöjligheter som finns i Europa.

Läs mer om vår vattenkraftsverksamhet

Naturgas

Naturgas är ett växande energislag i Europa med flexibel och säker tillgång. Gas ger också mindre specifika koldioxidutsläpp än andra fossila bränslen. Naturgas balanserar vår portfölj och gör att den bättre avspeglar den europeiska energimixen.

Läs mer om vår naturgasverksamhet

Kärnkraft

Kärnkraft spelar en avgörande roll i många europeiska länder. Vattenfall har spelat en viktig roll i uppbyggnaden av svenska kärnkraftverk och äger dessutom kärnkraftverk i Tyskland. Vi förbättrar ständigt vår säkerhet och tillgänglighet.

Läs mer om vår kärnkraftsverksamhet

Kol

Kol är ett effektivt och relativt billigt energislag som ger stabil och storskalig elproduktion.

Läs mer om vår kolkraftsverksamhet

Solenergi

Solenergi är ett förnybart energislag där användningen ökar snabbt.

Läs mer om vår solenergiverksamhet

Senast uppdaterad: 2018-06-05 16:21