Vår biomassaverksamhet

Biomassa är ett förnybart energislag som kan användas för att producera både värme och elektricitet. Den spelar en viktig roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från befintliga kolkraftverk genom sameldning och för produktionen av förnybar värme.

Fler än 15 av Vattenfalls anläggningar drivs helt eller delvis med biomassa. De finns i Sverige, Tyskland och Nederländerna. De senaste åren har vi tagit kraftvärmeverket Märkisches Viertel i drift och påbörjat sameldning vid Moabit. Bägge kraftverken ligger i Berlin i Tyskland.

Vattenfall planerar att bygga ett nytt värmeverk i Uppsala där torv och olja ska ersättas av biomassa och biobränslen. Ambitionen är att avsevärt minska koldioxidutsläppen i Uppsala och trygga den framtida tillgången till koldioxidneutral värme, kyla och ånga. Målet är att ett definitivt investeringsbeslut ska fattas 2018.

Lokal och internationell inköpsverksamhet

Vi använder ofta lokalt anskaffade bränslen som flis, grot och restprodukter från sågverk och komposter samt varierande naturbruksmaterial.

I samarbete med jordbrukare från Brandenburg och västra Polen odlar Vattenfalls dotterbolag Energy Crops GmbH över 2 000 hektar energiskog – så kallad skottskog med kort omloppstid – bestående av snabbväxande trädslag, framför allt poppel men också en del pilträd. Träden planteras under en upp till 20 år lång period och kan sedan skördas med två till fyra års mellanrum. Den regionalt förankrade och långsiktigt tryggade försörjningen av trä från egna planteringar är en viktig pusselbit för att säkra bränsletillförseln till våra värmeanläggningar i Berlin.

Vi på Vattenfall köper också in och handlar med biomassa. Fokus ligger på standardiserade produkter som handlas internationellt, till exempel pellets (både för industri och bostäder) och flis med ursprung i Europa, USA och Kanada.

För att biomassa ska kunna bidra till minskade koldioxidutsläpp måste odling och produktion ske på ett kontrollerat och hållbart sätt. Vattenfall förbättrar kontinuerligt de kontrollrutiner som används för att se till att den biomassa som används är hållbar. Vattenfall är medlem i Sustainable Biomass Partnership. Vi förespråkar också de juridiskt bindande EU-regler för hållbar biomassa som just nu diskuteras i samband med att EU:s direktiv om förnybar energi ska revideras.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 11:48